Odbudowa i nasilenie aktywności biologicznej w procesach oczyszczania

Gdzie stosować naszą metodę:

 • Osady ściekowe
 • Kompostownie
 • Biogazownie
 • Przetwórstwo spożywcze
  … i wiele innych!
Czytaj dalej
wsparcie aktywności

Sukces Metody Mikrobiotech

Metoda Mikrobiotech pomaga odwzorować naturalne, biochemiczne zmiany powodujące biodegradację odpadów i ich pochodnych. Dzięki niej ograniczamy nakłady (np. napowietrzanie, dodatki zewnętrzne) oraz emisji aerozoli czy substancji złowonnych do środowiska. Sukces Metody Mikrobiotech wynika ze zdolności do tworzenia rezultatów krytycznie ważnych z punktu widzenia zbilansowanej gospodarki odpadami.

Te rezultaty to:

 • Eliminacja zagrożeń sanitarnych bez uszczerbku dla aktywności saprofitów
 • Eliminacja uciążliwych odorów
 • Stabilizacja mineralizacji i humifikacji materii organicznej.

Rezultaty te wynikają z naturalnych zmian biochemicznych, wspieranych dzięki stosowaniu Metody Mikrobiotech. W celu wspierania tychże, podaje się kompozycję mikroorganizmów.

Skład kompozycji mikroorganizmów:

 • Bakterie kwasu mlekowego;
 • Niesiarkowe bakterie purpurowe;
 • Mikroorganizmy pomocnicze.

Przyporządkowanie rezultatów, procesów biochemicznych i grup mikroorganizmów stosowanych w Metodzie Mikrobiotech

Tabela 1 przedstawia przyporządkowanie rezultatów, procesów biochemicznych i grup mikroorganizmów stosowanych w Metodzie Mikrobiotech. Bliższy opis funkcji tych grup zamieszczono poniżej.

Tabela 1

Bakterie kwasu mlekowego (BKM) – w grupie tej występuje wiele gatunków uznawanych za probiotyki. Bakterie te wykazują ważne funkcje:

 • Konkurencyjne wypieranie – BKM szybko namnażają się w warunkach dużej dostępności związków pokarmowych, zużywają te związki przez co utrudniają rozwój innych mikroorganizmów, często niepożądanych. Jednocześnie pomaga to zmniejszyć pierwotną i wtórną emisję odoru.
 • Sanitacja – BKM wytwarzają naturalne związki bakteriostatyczne (tzw. bakteriocyny) ograniczające rozwój niepożądanych bakterii; ponadto BKM potrafią lokalnie obniżyć pH środowiska co utrudnia ekspansję niepożądanych organizmów grzybowych.

Tabela 2 przedstawia listę gatunków wykorzystanych przy tworzeniu kompozycji mikrobiologicznej dla Metody Mikrobiotech.

Tabela 2

Niesiarkowe bakterie purpurowe (NBP) – mikroorganizmy wyjątkowo zdolne do przystosowania się do zmiennych warunków środowiska. Ich funkcje:

 • Wsparcie i stabilizacja sieci troficznych – NBP mogą tworzyć biomasę i udostępniać biogeny niezbędne dla rozwoju innych mikroorganizmów szczególnie tam, gdzie występują lokalne zaburzenia dostępności tychże. NBP potrafią przestawić się w tryb samożywny, gdy brakuje pożywienia jak również potrafią uzupełniać cykl azotu w środowisku. Cechy te są szczególnie ważne we wzburzonych, przejściowych ekosystemach (np. odpady w procesie przetwarzania), gdzie nie zdążyły się wytworzyć zoptymalizowane sieci troficzne, zdolne podtrzymać pożądaną aktywność biologiczną. W takich warunkach dodatek NBP może stanowić świetną „protezę” dla ustabilizowania procesów biologicznych.

Tabela 1

Rezultaty Metody Mikrobiotech, procesy biochemiczne i grupy mikroorganizmów stosowanych w celu wsparcia tychże.

Rezultat Metody Mikrobiotech

Procesy biochemiczne odpowiedzialne za powstawanie rezultatu

Grupa mikroorganizmów odpowiedzialna za wspieranie procesów

Eliminacja uciążliwych odorów

Biodegradacja łatwo przyswajalnych związków pokarmowych mogących powodować:

(a) bezpośrednie uciążliwości odorowe (np. kwasy organiczne jak propionowy, butanowy itp.)

(b) pośrednie, wynikające z wtórnej emisji gazów gnilnych, złowonnych (wysoka dostępność związków łatwo przyswajalnych wzmaga zużywanie zasobów tlenu i prowadzi do powstawania ognisk gnilnych)

Bakterie kwasu mlekowego i mikroorganizmy pomocnicze

Stabilizacja mineralizacji i humifikacji

Nasilenie rozwoju i stabilizacja sieci troficznych i tym samym nasilenie oraz stabilizacja procesu biodegradacji osadu przez mikroorganizmy saprofityczne.

Rezultat szczególnie ważny ponieważ gospodarka osadowa powoduje poważne perturbacje (zmiana środowiska bytowania, temperatury, uwodnienia, zawartości tlenu itp.) mogące skutkować osłabieniem lub całkowitym zniszczeniem sieci troficznych odpowiedzialnych za efektywną biodegradację osadu.

Niesiarkowe bakterie purpurowe

Tabela 2

Lista gatunków stosowanych na potrzeby metody Mikrobiotech.

Gatunek

Grupa

Bifidobacterium animalis;

Bifidobacterium bifidum;

Bifidobacterium longum;

Lactobacillus acidophilus;

Lactobacillus casei;

Lactobacillus bulgaricus;

Lactobacillus fermentum;

Lactobacillus plantarum;

Lactococcus lactis;

Bakterie kwasu mlekowego

Rhodopseudomonas palustris;

Rhodopseudomonas sphaeroides;

Bakterie kwasu mlekowego

Bacillus subtilis;

Saccharomyces cerevisiae;

Streptococcus thermophilus.

Mikroorganizmy wspomagające

Skontaktuj się znami

Pozwój naszemu doświadczeniu pracować dla Ciebie już teraz.

662 127 637 biuro@mikrobiotech.pl
Fundusze RP EU
© mikrobiotech.pl 2024 Realizacja: Damtox.pl
Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Rozumiem i akceptuję