3 powody, dla których warto z nami współpracować

Hajnówka

Po co nam taki zewnętrzny specjalista, jeśli sami możemy osady ściekowe zamienić w produkt? Nierzadko pewnie myśli tak niejedna oczyszczalnia. Tyle że czasem spojrzenie z boku pozwala szybciej i skuteczniej rozwiązać problemy występujące po drodze.

Nie mówiąc o tym, że oszczędza czas, który trzeba trzeba poświęcić na czasochłonne formalności. Działania, które podjęliśmy w oczyszczalni w Hajnówce, to dowód na to, dlaczego warto z nami współpracować. Poza tym, że fajnie.

Powód 1: Działamy dla środowiska. Wspieramy rozwój firm

Osady ściekowe należą do tego typu odpadów, których wytwarzania nie da się uniknąć. Dlatego tak ważne staje się to, co robimy z nimi dalej. Do tego odnosi się idea dyrektywy unijnej (tzw. ramowej dyrektywy odpadowej), która nakłada obowiązek:

 1. Zapobiegania wytwarzania odpadów
 2. Przygotowania odpadów do ponownego użycia
 3. Poddania wszelkim możliwym metodom odzysku
 4. I dopiero na końcu bezpiecznego unieszkodliwiania.

W przypadku osadów ściekowych ponowne ich wykorzystanie możliwe jest dopiero wówczas, kiedy są ustabilizowane i bezpieczne pod względem sanitarnym.

Stabilizacja i higienizacja osadów ściekowych to w tej chwili jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed oczyszczalniami ścieków. Ponowne wykorzystanie to wyznacznik nowoczesności, a przy okazji obniżenia kosztów utylizacji, co świetnie obrazuje przykład Rzeszowa. [link do tekstu]

Oczyszczalnia ścieków w Hajnówce może jednocześnie osady stabilizować i higienizować dzięki instalacji pozwalającej na przeprowadzenie autotermicznej stabilizacji osadów (ATSO).

Hajnówka nie jest jedyna, ATSO posiadają też oczyszczalnie w Giżycku, Lubaniu Śląskim, Olecku, Piszu, Oławie, Kętrzynie czy Dąbrowie Białostockiej.

Jak działa ATSO?

W uproszczeniu: znajdujący się w ogromnym zbiorniku osad ściekowy napowietrza się, hermetycznie zamyka i pozwala działać procesom biologicznym. W ich wyniku temperatura podnosi się na tyle, że żadne jaja pasożytów czy bakterie chorobotwórcze jak salmonella nie mają szansy przeżyć. A to kluczowe w tym procesie.

Hermetyzacją zbiorników (nazywanych reaktorami) sprawia, że takie wtórne skażenie osadów nie jest możliwe. I taki osad – po ustabilizowaniu i higienizacji – można już wykorzystać w rolnictwie.

Tyle że znów – powtarzam do znudzenia – po co rolnikom oddawać osad i wiązać się uciążliwymi formalnościami [link do tekstu o Rzeszowie], skoro można bez żadnych dodatkowych nakładów osad przerobić na produkt poprawiający właściwości gleby.

Powód 2: Mamy wiedzę, doświadczenie, sprawdzoną metodę postępowania

W Hajnówce przekształcanie osadów w produkt do nawożenia gleby udało się osiągnąć poprzez sprawdzoną doświadczeniem metodykę działania Mikrobiotech.

Jak więc wsparliśmy gospodarkę odpadami w Hajnówce?

 • Przebadaliśmy gruntownie osad ściekowy.
 • Znaleźliśmy przyczynę, czemu nie spełniał wyśrubowanych norm wymaganych przez ministra rolnictwa.
 • Pomogliśmy zaplanować, przeprowadzić i opisać proces technologiczny sterylizacji osadów i zamiany ich w produkt poprawiający właściwości gleby.
 • Wykonaliśmy serię badań do uzyskania opinii wymaganych przez ministerstwo
 • I na koniec przeszliśmy długą ścieżkę formalności, otrzymując zgodę Ministerstwa Rolnictwa, by już nie osad, a a tzw. polepszacz gleby (czyli, formalnie, środek poprawiający właściwości gleby) wyprodukowany w oczyszczalni w Hajnówce wprowadzić do obrotu.

Powód 3: Nie angażujemy czasu klienta. Badania, ale i formalności to nasz żywioł

Wiele firm, a nawet oczyszczalni próbuje samodzielnie uzyskać tego typu ministerialną zgodę. Dlaczego warto współpracować z nami?

 • Mamy doświadczenie i sprawdzone sposoby postępowania z osadami, które wytrzymują presję czasu. Potrafimy szybko problem zdiagnozować i znaleźć dla niego rozwiązanie. To wartość spojrzenia z boku.
 • Opisując proces technologiczny i przeprowadzając procedurę badania i uzyskiwania opinii, dajemy gwarancję, że wdrożenie proponowanych usprawnień będzie dawało za każdym razem ten sam efekt. Oczyszczalnia więc ma pewność, że zamiana odpadów w produkt poprawiający właściwości gleby przebiega poprawnie i nie grozi w przyszłości karami.
 • Wykonując badania, uzyskując opinie i przeprowadzając wszystkie konieczne formalności prowadzące do finalnej zgody ministra rolnictwa, nie angażujemy klienta. Ani jego czasu na przygotowanie dokumentacji, ani energii poświęconej na udzielanie odpowiedzi na pytania i pilotowanie przebiegu projektu. Temat przejmuje i realizujemy całościowo. I drobiazgowo.

Taki sposób działania nazywamy: odpal i zapomnij.

Dajemy więc klientowi usługę, która oszczędza mu czas, formalności i na końcu pieniądze.

Tak właśnie w Hajnówce osady ściekowe pomogliśmy zamienić na oszczędności.

Fundusze RP EU
© mikrobiotech.pl 2023 Realizacja: Damtox.pl
Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Rozumiem i akceptuję